Internationell Utvecklingscentrum

Från idé till verklighet utvecklar vi olika projekt som bygger upp samhället och människorna däri.  Målet är att bekämpa arbetslöshet och annan samhällsproblematik.    

Under oss har vi flera (kooperativa och enskilda) bolag som vi samarbetar med. Dessa företag medverkar alla till någon form av samhällsförbättring. Tillsammans försöker vi få in fler människor i arbete eller praktik, och till att starta eget (olika bolagsformer).    

• Att öka kunskap genom att ge allmän information och hålla olika kurser   
• Att driva olika projekt som främjar kunskap och stärkt arbetsförmåga. Alltså att öka viljan hos människor att jobba och utvecklas. 

...

...

...